Takimi i UBs me Ministrin e Mbrojtjës, z. Armend Mehaj

Takimi i UBs me Ministrin e Mbrojtjës, z. Armend Mehaj.
Në Frankfurt u takuan përfaqësuesit e Unionit, nga Kryesia, kryetari Nazmi Viqa, drejtori i financave Vllaznim Kelmendi, sekretari Nexhmedin Veliqi; koordinatorët Besim Preniqi dhe Advan Cakiqi; anëtarët e Unionit Remo Rashica dhe Gazmend Kelmendi me Ministrin e Mbrojtjës, z.Armend Mehaj.
Disa prej temave diskutimi ishin ushtria dhe Fondi i Sigurisë, tema që preukupojn aktualisht gjithë shoqërin e Kosovës.
Vëmendje e veqantë ishte domosdoshmëria e angazhimit i gjithë spektrit shoqëror në temat e sigurisë kombëtare si bazë e zhvillimit të sigurt të shoqëris dhe ndërtimit shtetëror.