Kosova Model

Kosova Model është themeluar në vitin 1958.
Pas gjithë këtyre viteve ndërmarrja Kosova Model ka zgjeruar kapacitetin e prodhimit si dhe stafin profesional.

Në ndërmarrjen prodhuese Kosova Model mund ti gjeni këto produkte: Dyer,Kuzhina,Dhoma Gjumi,Komoda,Laminat,Dritare.
Stafi profesional i ndërmarrjes bënë matjen,projektimin,dizajnimin si dhe montimin të gjitha këto bëhen gratis. Kosova Model sot ka plasmanin në tregun rajonal dhe atë evropian.

Leistungen

  • DYER TË DHOMAVE
  • DYER TË BLINDUARA
  • DYER TË HYRJES PVC
  • KUZHINA
  • DHOMA GJUMI
  • KOMODA
  • LAMINAT
  • DRITARE

Galerie