PËR NE

UB – Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermani u themelua në Tetor 2013 si një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse në Këln.

UB inicon dhe mbështet projekte dhe institucione që merren me arsimin profesional, arsimin publik dhe edukimin e grave në Kosovë. Fokusi specifik nuk është vetëmnë rrjetin e mirëfunksionimit të rreth 500 anëtarëve, institucioneve dhe organizatave të Unionit, por edhe në sigurimin e kornizës politike në ndryshim të vazhdueshëm.

UB mbështet zhvillimin e ekonomisë së Kosovës përmes promovimit të projekteve që përqendrohen në mbështetjen e ndërmarrjeve të reja, si dhe inciativa të ndryshme arsimore afatshkurtra dhe afatgjata në bashkëpunim me institucionet vendore brenda kornizave ligjore.

UB organizon ngjarje në tema të ndryshme me qëllim zgjerimin e dialogut ekonomik dhe kulturor gjermano-shqiptar. Më shumë rreth kësaj kliko lart mbi “RISI”.

Qëllimi i UB është të krijojë një rrjet të qëndrueshëm të kompanive shqiptaro-gjermane dhe institucioneve përkatëse në mënyrë që të jenë një derë e rëndësishme për marrëdhëniet bilaterale të mund të mbetet e hapur për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në Kosovë dhe Shqipëri. Sidomos në këtë fushë, UB dëshiron të bëhet kontakti qendror në Gjermani.

Zur Bereitstellung von Diensten verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie zu.