RRETH NESH

UB – Unioni i Kompanive Shqiptare dhe Gjermane në Gjermani e.V. u themelua në tetor 2013 si një shoqatë e pavarur dhe jofitimprurëse në Këln.

UB inicion dhe mbështet projektet dhe institucionet që merren me arsimin profesional dhe popullor si dhe arsimin e grave në Kosovë. Fokusi specifik nuk është vetëm në një rrjetëzime mirë-funksionuese të më shumë se 250 anëtarëve, institucioneve dhe organizatave të Bashkimit, por gjithashtu në sigurimin e kushteve të kuadrit politik që ndryshojnë vazhdimisht.

UB mbështet zhvillimin e ekonomisë kosovare duke promovuar projekte me fokus promovimin e start-up-eve, si dhe masa të ndryshme të trajnimit afat-shkurtër dhe afatgjatë në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat lokale dhe në kuadër të mundësive ligjore.

UB organizon ngjarje për tema të ndryshme me qëllim të zgjerimit të Dialogut Ekonomik dhe Kulturor Gjermano-Shqiptar. Më shumë rreth kësaj kliko lart mbi “RISI”.

Qëllimi i Bibliotekës Universitare është të krijojë një rrjet të qëndrueshëm të kompanive dhe institucioneve gjermano-shqiptare, në mënyrë që një derë e rëndësishme të mund të mbetet e hapur për zhvillimin ekonomik dhe social në Kosovë dhe Shqipëri nëpërmjet marrëdhënieve dypalëshe. Sidomos në këtë fushë, UB dëshiron të bëhet kontakti qendror në Gjermani.