Apliko për anëtarësim

Këtu mund të aplikoni për anëtarësim në shoqatën e Union Business. Shkarko formularin PDF ose mbush fushat e mëposhtme.

Mitgliedschaftsantrag

 

Nachprüfung