PËR NE

UB – Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermani u themelua në Tetor 2013 si një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse në Këln.

UB inicon dhe mbështet projekte dhe institucione që merren me arsimin profesional, arsimin publik dhe edukimin e grave në Kosovë. Fokusi specifik nuk është vetëmnë rrjetin e mirëfunksionimit të rreth 500 anëtarëve, institucioneve dhe organizatave të Unionit, por edhe në sigurimin e kornizës politike në ndryshim të vazhdueshëm.

UB mbështet zhvillimin e ekonomisë së Kosovës përmes promovimit të projekteve që përqendrohen në mbështetjen e ndërmarrjeve të reja, si dhe inciativa të ndryshme arsimore afatshkurtra dhe afatgjata në bashkëpunim me institucionet vendore brenda kornizave ligjore.

UB organizon ngjarje në tema të ndryshme me qëllim zgjerimin e dialogut ekonomik dhe kulturor gjermano-shqiptar. Më shumë rreth kësaj kliko lart mbi “RISI”.

Qëllimi i UB është të krijojë një rrjet të qëndrueshëm të kompanive shqiptaro-gjermane dhe institucioneve përkatëse në mënyrë që të jenë një derë e rëndësishme për marrëdhëniet bilaterale të mund të mbetet e hapur për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në Kosovë dhe Shqipëri. Sidomos në këtë fushë, UB dëshiron të bëhet kontakti qendror në Gjermani.