Apliko për anëtarësim

Këtu mund të aplikoni për anëtarësim në shoqatën e Union Business. Shkarko formularin PDF ose mbush fushat e mëposhtme.

Aplikacioni për anëtarësim

 

Kontrolli i sigurisë