Kryebashkiaku i Ferizajt takohet me UB, Kosovë

Sot, bordi i Unionit, i përbërë nga Nazmi Visa, kryetar i bordit, Zenun Krasniqi – nënkryetar i bordit. Kryetar, Vllaznim Kelmendi – Drejtor i Financës,
Nexhmedin Veliqi – Sekretar, si dhe Bekim Borovci si anëtar i bordit, morën për një takim pune nga Kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu.

Ne u informuam nga kryetari Aliu për aktivitetet e mëparshme dhe programin e ri të investimeve në komunën e Ferizajt.
U diskutuan temat aktuale nga fushat e ekonomisë dhe mundësitë për optimizimin e proceseve të investimeve nga diaspora.
Në vazhdim, projekti i investimit në Ferizaj u permblodh nga Presidenti i Unionit, Nazmi Viqa