UNIONI I BIZNESEVE SHQIPTARO-GJERMANE, BARTËSE E PROCESIT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDIT